Τέχνη και διαπολιτισμικότητα στη Μεσόγειο./Art and Interculturality in the Mediterranean Region

Email
Τιμή
Τιμή πώλησης0,00 €
Συλλογικό Έργο
Εκδότης: Fagotto Εκδόσεις
Η παρούσα έκδοση συμπεριλαμβάνει 13 από τις 22 εισηγήσεις που έγιναν αποδεκτές από την επιστημονική-καλλιτεχνική επιτροπή και παρουσιάστηκαν στη διημερίδα «Τέχνη και Διαπολιτισμικότητα στη Μεσόγειο: εκκινώντας από την αρχαιότητα – κοιτάζοντας προς το μέλλον», που οργανώθηκε στην Κέρκυρα, στις 21-22 Ιουνίου 2013, από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του 7ου Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών. Με συμμετοχές από έξι διαφορετικές χώρες -Ελλάδα, Γαλλία, Σερβία, Ισραήλ, Αυστρία και Πορτογαλία-, στη διημερίδα πραγματοποιήθηκαν θεωρητικές εισηγήσεις και παρουσιάσεις έργων τέχνης, με έμφαση στην καλλιτεχνική έκφραση που προκύπτει μέσω των διαπολιτισμικών ανταλλαγών και ως αποτέλεσμα της χρήσης νέων μέσων. /// This edition includes thirteen out of twenty-two contributions accepted by the scientific and artistic committee and presented in the two-day Symposium “Art and Interculturality in the Mediterranean Region: departing from antiquity - looking towards the future” was organized in Corfu, on the 21st & 22nd June 2013 by the Department of Audio and Visual Arts of the Ionian University and the Ionian Islands Prefecture in the framework of the 7th Audiovisual Arts Festival. With participants from six countries - Greece, France, Serbia, Israel, Austria and Portugal - the Symposium included both theoretical contributions and art presentations, with emphasis on the artistic expression brought by intercultural exchange and the use of new media.
Περιγραφή Η παρούσα έκδοση συμπεριλαμβάνει 13 από τις 22 εισηγήσεις που έγιναν αποδεκτές από την επιστημονική-καλλιτεχνική επιτροπή και παρουσιάστηκαν στη διημερίδα «Τέχνη και Διαπολιτισμικότητα στη Μεσόγειο: εκκινώντας από την αρχαιότητα – κοιτάζοντας προς το μέλλον», που οργανώθηκε στην Κέρκυρα, στις 21-22 Ιουνίου 2013, από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του 7ου Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών. Με συμμετοχές από έξι διαφορετικές χώρες -Ελλάδα, Γαλλία, Σερβία, Ισραήλ, Αυστρία και Πορτογαλία-, στη διημερίδα πραγματοποιήθηκαν θεωρητικές εισηγήσεις και παρουσιάσεις έργων τέχνης, με έμφαση στην καλλιτεχνική έκφραση που προκύπτει μέσω των διαπολιτισμικών ανταλλαγών και ως αποτέλεσμα της χρήσης νέων μέσων. /// This edition includes thirteen out of twenty-two contributions accepted by the scientific and artistic committee and presented in the two-day Symposium “Art and Interculturality in the Mediterranean Region: departing from antiquity - looking towards the future” was organized in Corfu, on the 21st & 22nd June 2013 by the Department of Audio and Visual Arts of the Ionian University and the Ionian Islands Prefecture in the framework of the 7th Audiovisual Arts Festival. With participants from six countries - Greece, France, Serbia, Israel, Austria and Portugal - the Symposium included both theoretical contributions and art presentations, with emphasis on the artistic expression brought by intercultural exchange and the use of new media.
Είδος
Μουσικό
Έτος Έκδοσης 2013
Γλώσσα Πρωτοτύπου
Ελληνικά
Γλώσσα
Ελληνικά
Ηλικία
Ενηλίκων
ISBN 978-960-7260-51-2
Τύπος Αρχείου
pdf
Αριθμός Σελίδων 322