Θρησκευτικά Α΄ Γυμνασίου. Παλαιά Διαθήκη. Η προϊστορία του Χριστιανισμού (e-book)

Email
Τιμή
Τιμή πώλησης5,99 €
Αντωνάκου Βασιλική
Εκδότης: Μεταίχμιο Εκδόσεις
Το βιβλίο αυτό αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για το μαθητή, ώστε να κατανοήσει και να αφομοιώσει την ύλη, αλλά και χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό στη λειτουργική οργάνωση του μαθήματος.
Συγκεκριμένα, κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει:
-τους στόχους της διδασκαλίας
-παρουσίαση του περιεχομένου με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων
-απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις-δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου
-συμπληρωματικές ασκήσεις (ανοικτού και κλειστού τύπου)
-κριτήριο αξιολόγησης (στο τέλος κάθε κεφαλαίου)
Στο Παράρτημα δίνονται οι απαντήσεις σε όλες τις συμπληρωματικές ασκήσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης.
Περιγραφή Το βιβλίο αυτό αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για το μαθητή, ώστε να κατανοήσει και να αφομοιώσει την ύλη, αλλά και χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό στη λειτουργική οργάνωση του μαθήματος. Συγκεκριμένα, κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει: -τους στόχους της διδασκαλίας -παρουσίαση του περιεχομένου με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων -απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις-δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου -συμπληρωματικές ασκήσεις (ανοικτού και κλειστού τύπου) -κριτήριο αξιολόγησης (στο τέλος κάθε κεφαλαίου) Στο Παράρτημα δίνονται οι απαντήσεις σε όλες τις συμπληρωματικές ασκήσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης.
Έτος Έκδοσης 2006
Γλώσσα Πρωτοτύπου
Ελληνικά
Γλώσσα
Ελληνικά
Ηλικία
Εφηβική
Ενηλίκων
ISBN 978-960-501-280-9
Τύπος Αρχείου Adobe DRM protected
pdf
Αριθμός Σελίδων 258
258