Ηλεκτρονικό έγκλημα Μορφές - Πρόληψη - Αντιμετώπιση

Email
Τιμή
Τιμή πώλησης25,00 €
Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη
Στη σημερινή εποχή της πληροφορίας και των τεχνολογικών εξελίξεων παρατηρείται η ολοένα αυξανόμενη διείσδυση των ευρυζωνικών τεχνολογιών στην κοινωνία και διαφαίνεται η τάση για σύγκλιση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων παροχής υπηρεσιών καθώς και για πρόσβαση «οποτεδήποτε», «από οπουδήποτε», και «με ο,τιδήποτε». Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η έννοια της Ασφάλειας Η/Υ και Δικτύων αποκτά μια καινούρια διάσταση. Παραδοσιακές ηλεκτρονικές απειλές όπως: Κακόβουλο λογισμικό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπολογιστές και συστήματα, ενοχλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα, επιθέσεις κλοπής ηλεκτρονικής ταυτότητας κ.λπ., αναμένεται να βρουν νέα, εξίσου γόνιμα, εδάφη για την εξάπλωσή τους. Επιπλέον, η κακόβουλη χρήση των τεχνολογιών δικτύωσης μπορεί να διευκολύνει την τέλεση συμβατικών εγκλημάτων ή να ενισχύσει επιπλέον το καταστρεπτικό τους έργο. Οι έννοιες «ηλεκτρονικό έγκλημα» ή «κυβερνο-έγκλημα» καθώς και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη, ανίχνευση και αντιμετώπιση κακόβουλων επιθέσεων σε συστήματα και εφαρμογές, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του γνωστικού αντικειμένου της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η παρούσα μελέτη φωτίζει ορισμένες από τις πτυχές που διέπουν το ηλεκτρονικό έγκλημα και τις στρατηγικές για την καταπολέμησή του. Επίσης περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα, υποθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν αντιμετωπισθεί, καθώς και μέτρα προστασίας από το ηλεκτρονικό έγκλημα.
Περιγραφή Στη σημερινή εποχή της πληροφορίας και των τεχνολογικών εξελίξεων παρατηρείται η ολοένα αυξανόμενη διείσδυση των ευρυζωνικών τεχνολογιών στην κοινωνία και διαφαίνεται η τάση για σύγκλιση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων παροχής υπηρεσιών καθώς και για πρόσβαση «οποτεδήποτε», «από οπουδήποτε», και «με ο,τιδήποτε». Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η έννοια της Ασφάλειας Η/Υ και Δικτύων αποκτά μια καινούρια διάσταση. Παραδοσιακές ηλεκτρονικές απειλές όπως: Κακόβουλο λογισμικό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπολογιστές και συστήματα, ενοχλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα, επιθέσεις κλοπής ηλεκτρονικής ταυτότητας κ.λπ., αναμένεται να βρουν νέα, εξίσου γόνιμα, εδάφη για την εξάπλωσή τους. Επιπλέον, η κακόβουλη χρήση των τεχνολογιών δικτύωσης μπορεί να διευκολύνει την τέλεση συμβατικών εγκλημάτων ή να ενισχύσει επιπλέον το καταστρεπτικό τους έργο. Οι έννοιες «ηλεκτρονικό έγκλημα» ή «κυβερνο-έγκλημα» καθώς και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη, ανίχνευση και αντιμετώπιση κακόβουλων επιθέσεων σε συστήματα και εφαρμογές, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του γνωστικού αντικειμένου της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η παρούσα μελέτη φωτίζει ορισμένες από τις πτυχές που διέπουν το ηλεκτρονικό έγκλημα και τις στρατηγικές για την καταπολέμησή του. Επίσης περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα, υποθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν αντιμετωπισθεί, καθώς και μέτρα προστασίας από το ηλεκτρονικό έγκλημα.
Είδος
Δίκαιο
Έτος Έκδοσης 2007
Γλώσσα Πρωτοτύπου
Ελληνικά
Γλώσσα
Ελληνικά
Ηλικία
Ενηλίκων
ISBN 978-960-272-458-3
Τύπος Αρχείου Adobe DRM protected
pdf
Αριθμός Σελίδων 288
288