Εμπορία ανθρώπων Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Email
Τιμή
Τιμή πώλησης25,00 €
Κυριαζή Τένια
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την εμπορία ανθρώπων (trafficking in human beings), η οποία αφενός είναι ένα φαινόμενο πολυδιάστατο που εξελίσσεται ταχέως και λαμβάνει συνεχώς νέες μορφές, αφετέρου συνιστά παγκόσμιο πρόβλημα με πολιτικές, δικαιικές, κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Αν και έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση (πορνεία, παιδική πορνεία, παιδική πορνογραφία), στο πεδίο εφαρμογής του όρου, εμπίπτουν και άλλες μορφές εκμετάλλευσης, μεταξύ των οποίων η καταναγκαστική εργασία, η στρατολόγηση μαχητών για ένοπλες συρράξεις, το εμπόριο βρεφών και το εμπόριο οργάνων και ιστών. Η εμπορία ανθρώπων (trafficking) αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα αλλά και διεθνές ζήτημα, διότι σπάνια εξαντλείται εντός των συνόρων μίας χώρας, πλήττει δε τα περισσότερα κράτη της γης. Δεδομένου ότι η εμπορία ανθρώπων άπτεται πολλών κοινωνικών φαινομένων, η καταπολέμησή της τελεί σε σχέση αλληλεξάρτησης με τη νομική ρύθμιση άλλων θεμάτων, όπως η μετανάστευση, η χορήγηση ασύλου, η πορνεία, η εργασία και τα εργασιακά δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, η ανεργία, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κ.ά. Η αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ενός αλλά περισσοτέρων κλάδων δικαίου, κυρίως δε του ποινικού, του εργατικού, του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου, καθώς επίσης και της εγκληματολογίας.
Το έργο πραγματοποιεί κριτική επισκόπηση του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου που έχει συστηθεί σε διεθνές και πανευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Το υφιστάμενο πλαίσιο αντανακλά δύο διαφορετικές και πολλές φορές αντίθετες προσεγγίσεις, την κατασταλτική και την ανθρωποκεντρική. Κριτήριο της διάκρισης αποτελεί η έμφαση που αποδίδεται στη δίωξη των δραστών και την καταστολή του εγκλήματος από την πρώτη προσέγγιση, και στην προστασία των θυμάτων από τη δεύτερη. Με βάση αυτή τη διάκριση, οι δύο προσεγγίσεις εξετάζονται ως προς τις κύριες κατευθύνσεις και τα χαρακτηριστικά τους,
Περιγραφή Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την εμπορία ανθρώπων (trafficking in human beings), η οποία αφενός είναι ένα φαινόμενο πολυδιάστατο που εξελίσσεται ταχέως και λαμβάνει συνεχώς νέες μορφές, αφετέρου συνιστά παγκόσμιο πρόβλημα με πολιτικές, δικαιικές, κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Αν και έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση (πορνεία, παιδική πορνεία, παιδική πορνογραφία), στο πεδίο εφαρμογής του όρου, εμπίπτουν και άλλες μορφές εκμετάλλευσης, μεταξύ των οποίων η καταναγκαστική εργασία, η στρατολόγηση μαχητών για ένοπλες συρράξεις, το εμπόριο βρεφών και το εμπόριο οργάνων και ιστών. Η εμπορία ανθρώπων (trafficking) αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα αλλά και διεθνές ζήτημα, διότι σπάνια εξαντλείται εντός των συνόρων μίας χώρας, πλήττει δε τα περισσότερα κράτη της γης. Δεδομένου ότι η εμπορία ανθρώπων άπτεται πολλών κοινωνικών φαινομένων, η καταπολέμησή της τελεί σε σχέση αλληλεξάρτησης με τη νομική ρύθμιση άλλων θεμάτων, όπως η μετανάστευση, η χορήγηση ασύλου, η πορνεία, η εργασία και τα εργασιακά δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, η ανεργία, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κ.ά. Η αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ενός αλλά περισσοτέρων κλάδων δικαίου, κυρίως δε του ποινικού, του εργατικού, του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου, καθώς επίσης και της εγκληματολογίας. Το έργο πραγματοποιεί κριτική επισκόπηση του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου που έχει συστηθεί σε διεθνές και πανευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Το υφιστάμενο πλαίσιο αντανακλά δύο διαφορετικές και πολλές φορές αντίθετες προσεγγίσεις, την κατασταλτική και την ανθρωποκεντρική. Κριτήριο της διάκρισης αποτελεί η έμφαση που αποδίδεται στη δίωξη των δραστών και την καταστολή του εγκλήματος από την πρώτη προσέγγιση, και στην προστασία των θυμάτων από τη δεύτερη. Με βάση αυτή τη διάκριση, οι δύο προσεγγίσεις εξετάζονται ως προς τις κύριες κατευθύνσεις και τα χαρακτηριστικά τους,
Είδος
Δίκαιο
Έτος Έκδοσης 2010
Γλώσσα Πρωτοτύπου
Ελληνικά
Γλώσσα
Ελληνικά
Ηλικία
Ενηλίκων
ISBN 978-960-272-696-9
Τύπος Αρχείου Adobe DRM protected
pdf
Αριθμός Σελίδων 368
368