Τα βασικά "εργαλεία" του εκπαιδευτή ενηλίκων (ebook/pdf)

Email
Τιμή
Τιμή πώλησης12,99 €
Courau Sophie
Εκδότης: Μεταίχμιο Εκδόσεις
Το βιβλίο αυτό αποτελείται από δυο μέρη. Στο Μέρος Α ('Θεωρητικές Προσεγγίσεις') παρουσιάζονται τα θεωρητικά θεμέλια της εκπαίδευσης ενηλίκων (οι βασικές παιδαγωγικές τάσεις, ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν οι ενήλικες, η στρατηγική του εκπαιδευτή, οι τεχνικές εκπαίδευσης, τα εποπτικά μέσα, ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος, η τυπολογία των εκπαιδευομένων, οι αρχές συντονισμού και εμψύχωσης της ομάδας εκπαιδευομένων). Στο τέλος αυτού του Μέρους υπάρχει γλωσσάριο των χρησιμοποιούμενων όρων.

Στο Μέρος Β ('Πρακτικές Εφαρμογές') παρουσιάζονται ασκήσεις, οι οποίες αποτελούν πρακτική εφαρμογή όσων αναπτύχθηκαν στο Μέρος Α.

Επίσης, το βιβλίο περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα αυτομόρφωσης του αναγνώστη-μελετητή, καθώς και ένα μοντέλο προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών.
Περιγραφή Το βιβλίο αυτό αποτελείται από δυο μέρη. Στο Μέρος Α ('Θεωρητικές Προσεγγίσεις') παρουσιάζονται τα θεωρητικά θεμέλια της εκπαίδευσης ενηλίκων (οι βασικές παιδαγωγικές τάσεις, ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν οι ενήλικες, η στρατηγική του εκπαιδευτή, οι τεχνικές εκπαίδευσης, τα εποπτικά μέσα, ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος, η τυπολογία των εκπαιδευομένων, οι αρχές συντονισμού και εμψύχωσης της ομάδας εκπαιδευομένων). Στο τέλος αυτού του Μέρους υπάρχει γλωσσάριο των χρησιμοποιούμενων όρων. Στο Μέρος Β ('Πρακτικές Εφαρμογές') παρουσιάζονται ασκήσεις, οι οποίες αποτελούν πρακτική εφαρμογή όσων αναπτύχθηκαν στο Μέρος Α. Επίσης, το βιβλίο περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα αυτομόρφωσης του αναγνώστη-μελετητή, καθώς και ένα μοντέλο προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών.
ISBN 978-960-566-558-6
Τύπος Αρχείου Adobe DRM protected
PDF
Είδος
Εκπαίδευση
Έτος Έκδοσης 2014
Γλώσσα Πρωτοτύπου
Μεταφρασμένα
Γλώσσα
Ελληνικά
Ηλικία
Ενηλίκων
Αριθμός Σελίδων 184