Οδηγός Μελέτης για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης (ebook/pdf)

Email
Τιμή
Τιμή πώλησης13,99 €
Γιαννακοπούλου Ελένη
Εκδότης: Μεταίχμιο Εκδόσεις
Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να υποστηρίξει και να διευκολύνει την απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων και ικανοτήτων, οι οποίες απαιτούνται για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας αλλά και για την επιστηµονική συγκρότηση ενός Εκπαιδευτή Ενηλίκων.
Σύµφωνα µε το «Ενιαίο Σύστηµα Πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ∆ΒΜ», το οποίο έχει οργανώσει και διαχειρίζεται ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων περιλαµβάνει και γραπτές εξετάσεις για την αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων τους στον σχεδιασµό, στην οργάνωση και στην υλοποίηση διδακτικών δραστηριοτήτων µε βάση τις θεωρίες µάθησης ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικο-οικονοµικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσµού-στόχου καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά της οµάδας των εκπαιδευοµένων.

Στο βιβλίο δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις για τη µελέτη των θεµάτων αυτών µε επιλεγµένα αποσπάσµατα από τη σειρά Εκπαίδευση Ενηλίκων, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. Τα αποσπάσµατα έχουν επιλεγεί µε κριτήριο την άµεση συνάφειά τους µε το περιεχόµενο των θεµατικών ενοτήτων της Τράπεζας Θεµάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τις ενδεικτικές απαντήσεις που περιέχονται σ’ αυτή. Οι θεµατικές ενότητες οργανώνονται σε υποενότητες, προκειµένου να διευκολύνεται η κατανόηση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού, ενώ παράλληλα εµπλουτίζονται µε πρόσθετα στοιχεία για να καλύπτονται µε επάρκεια οι απαιτούµενες για την πιστοποίηση γνώσεις και δεξιότητες.

Επιπρόσθετα, επειδή η διαδικασία πιστοποίησης περιλαµβάνει τον σχεδιασµό και την παρουσίαση µιας µικροδιδασκαλίας σε συνδυασµό µε αντίστοιχη προφορική εξέταση, ο Οδηγός συµπληρώνεται από µια σχετική ενότητα, στην οποία περιγράφεται η πρακτική εφαρµογή σχεδιασµού και υλοποίησης µιας µικροδιδασκαλίας.
Περιγραφή Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να υποστηρίξει και να διευκολύνει την απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων και ικανοτήτων, οι οποίες απαιτούνται για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας αλλά και για την επιστηµονική συγκρότηση ενός Εκπαιδευτή Ενηλίκων. Σύµφωνα µε το «Ενιαίο Σύστηµα Πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ∆ΒΜ», το οποίο έχει οργανώσει και διαχειρίζεται ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων περιλαµβάνει και γραπτές εξετάσεις για την αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων τους στον σχεδιασµό, στην οργάνωση και στην υλοποίηση διδακτικών δραστηριοτήτων µε βάση τις θεωρίες µάθησης ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικο-οικονοµικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσµού-στόχου καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά της οµάδας των εκπαιδευοµένων. Στο βιβλίο δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις για τη µελέτη των θεµάτων αυτών µε επιλεγµένα αποσπάσµατα από τη σειρά Εκπαίδευση Ενηλίκων, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. Τα αποσπάσµατα έχουν επιλεγεί µε κριτήριο την άµεση συνάφειά τους µε το περιεχόµενο των θεµατικών ενοτήτων της Τράπεζας Θεµάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τις ενδεικτικές απαντήσεις που περιέχονται σ’ αυτή. Οι θεµατικές ενότητες οργανώνονται σε υποενότητες, προκειµένου να διευκολύνεται η κατανόηση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού, ενώ παράλληλα εµπλουτίζονται µε πρόσθετα στοιχεία για να καλύπτονται µε επάρκεια οι απαιτούµενες για την πιστοποίηση γνώσεις και δεξιότητες. Επιπρόσθετα, επειδή η διαδικασία πιστοποίησης περιλαµβάνει τον σχεδιασµό και την παρουσίαση µιας µικροδιδασκαλίας σε συνδυασµό µε αντίστοιχη προφορική εξέταση, ο Οδηγός συµπληρώνεται από µια σχετική ενότητα, στην οποία περιγράφεται η πρακτική εφαρµογή σχεδιασµού και υλοποίησης µιας µικροδιδασκαλίας.
ISBN 978-960-566-913-3
Τύπος Αρχείου Adobe DRM protected
PDF
Είδος
Εκπαίδευση
Έτος Έκδοσης 2014
Γλώσσα Πρωτοτύπου
Ελληνικά
Γλώσσα
Ελληνικά
Ηλικία
Ενηλίκων
Αριθμός Σελίδων 601