Μάθηση σε ομάδες. Εγχειρίδιο για όσους συντονίζουν ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων (ebook/pdf)

Email
Τιμή
Τιμή πώλησης16,99 €
Jaques David
Εκδότης: Μεταίχμιο Εκδόσεις
Το βιβλίο "Μάθηση σε ομάδες" απευθύνεται σε όσους διδάσκουν ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων, δηλαδή σε εκπαιδευτές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και σε διδάσκοντες στην τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στόχος του είναι να τους δώσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί μια ομάδα εκπαιδευομένων, αλλά και να αναπτύξει τις ικανότητές τους σε ό,τι αφορά το συντονισμό και την εμψύχωση μιας τέτοιας ομάδας.
Τα βασικά θέματα που καλύπτει το βιβλίο είναι:
-Οι θεωρίες γύρω από τη συμπεριφορά των ομάδων
-Τα χαρακτηριστικά των ομάδων
-Ο ρόλος του συντονιστή / εκπαιδευτή
-Η συνεργασία και η επικοινωνία μέσα στην ομάδα
-Το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι ομάδες
-Η αξιολόγηση του έργου των ομάδων εκπαιδευομένων
-Οι μέθοδοι ανάπτυξης της συνεργατικότητας.
Το βιβλίο περιέχει πολλές μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις που συνδέονται με τις θεωρητικές προσεγγίσεις του κειμένου και επιτρέπουν στον αναγνώστη να μελετήσει σε βάθος τα ζητήματα και να συνδέσει τη θεωρία με πρακτικές εφαρμογές.
Περιγραφή Το βιβλίο "Μάθηση σε ομάδες" απευθύνεται σε όσους διδάσκουν ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων, δηλαδή σε εκπαιδευτές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και σε διδάσκοντες στην τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στόχος του είναι να τους δώσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί μια ομάδα εκπαιδευομένων, αλλά και να αναπτύξει τις ικανότητές τους σε ό,τι αφορά το συντονισμό και την εμψύχωση μιας τέτοιας ομάδας. Τα βασικά θέματα που καλύπτει το βιβλίο είναι: -Οι θεωρίες γύρω από τη συμπεριφορά των ομάδων -Τα χαρακτηριστικά των ομάδων -Ο ρόλος του συντονιστή / εκπαιδευτή -Η συνεργασία και η επικοινωνία μέσα στην ομάδα -Το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι ομάδες -Η αξιολόγηση του έργου των ομάδων εκπαιδευομένων -Οι μέθοδοι ανάπτυξης της συνεργατικότητας. Το βιβλίο περιέχει πολλές μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις που συνδέονται με τις θεωρητικές προσεγγίσεις του κειμένου και επιτρέπουν στον αναγνώστη να μελετήσει σε βάθος τα ζητήματα και να συνδέσει τη θεωρία με πρακτικές εφαρμογές.
ISBN 978-960-566-643-9
Τύπος Αρχείου Adobe DRM protected
PDF
Είδος
Εκπαίδευση
Έτος Έκδοσης 2014
Γλώσσα Πρωτοτύπου
Μεταφρασμένα
Γλώσσα
Ελληνικά
Ηλικία
Ενηλίκων
Αριθμός Σελίδων 440