Προσέγγιση Μαθηματικών και Φυσικών εννοιών με χρήση Τ.Π.Ε.

Email
Τιμή
Τιμή πώλησης11,99 €
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Εκδότης: uPublish Εκδόσεις
Το παρόν ϐιβλίο δημιουργήθηκε στην προσπάθειά μας να εμπλουτίσουμε και να διαϕοροποιήσουμε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας ενοτήτων Φυσικής και Μαθηματικών, επιδιώκοντας την αλλαγή και ϐελτίωση της στάσης των μαθητών στην προσέγγιση της γνώσης.
Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο δύο φαινομενικά ξένες περιοχές της Φυσικής και των Μαθηματικών αλληλοεμπλέκονται και συνδέονται μέσα από τις δυνα
τότητες που παρέχει η τεχνολογία. Συγκεκριμένα, με χρήση των λογισμικών Interactive Physics, Function Probe, Geometer’s Sketchpad και Geogebra, δημιουργήσαμε προσομοιώσεις φυσικών και μαθηματικών φαινομένων και προχωρήσαμε σε μαθηματική μοντελοποίηση και επεξεργασία αυτών.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.
Περιγραφή Το παρόν ϐιβλίο δημιουργήθηκε στην προσπάθειά μας να εμπλουτίσουμε και να διαϕοροποιήσουμε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας ενοτήτων Φυσικής και Μαθηματικών, επιδιώκοντας την αλλαγή και ϐελτίωση της στάσης των μαθητών στην προσέγγιση της γνώσης. Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο δύο φαινομενικά ξένες περιοχές της Φυσικής και των Μαθηματικών αλληλοεμπλέκονται και συνδέονται μέσα από τις δυνα τότητες που παρέχει η τεχνολογία. Συγκεκριμένα, με χρήση των λογισμικών Interactive Physics, Function Probe, Geometer’s Sketchpad και Geogebra, δημιουργήσαμε προσομοιώσεις φυσικών και μαθηματικών φαινομένων και προχωρήσαμε σε μαθηματική μοντελοποίηση και επεξεργασία αυτών. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.
ISBN 978-618-5028-14-5
Τύπος Αρχείου Adobe DRM protected
PDF
Είδος
Εκπαίδευση
Έτος Έκδοσης 2014
Γλώσσα Πρωτοτύπου
Ελληνικά
Γλώσσα
Ελληνικά
Ηλικία
Ενηλίκων
Αριθμός Σελίδων 529