ΠΕΝΤΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Email
Τιμή
Τιμή πώλησης6,24 €
Αιμιλιανίδης Αχιλέας
Εκδότης: Power Publishing Ltd
Το παρόν βιβλίο έχει ως σκοπό να συλλέξει πέντε μελέτες που αφορούν στην ιστορία του ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα του κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου, όπως αυτό εφαρμόστηκε σε διάφορες ιστορικές περιόδους του ευρύτερου ελληνισμού. Οι θεσμοί που επιλέχθηκαν για μελέτη είναι διαφορετικής φύσης, όπως και οι περιοχές στις οποίες γίνεται αναφορά, εφόσον σκοπός του παρόντος πονήματος δεν είναι να εξετάσει με ολοκληρωμένο τρόπο την εξέλιξη ενός θεσμού σε μια συγκεκριμένη περιοχή από την αρχαιότητα ως σήμερα, όσο ν α αναλύσει με δειγματοληπτικό τρόπο ορισμένα στοιχεία που αφορούν στην ιστορία του ιδιωτικού δικαίου του ελληνισμού από την ελληνιστική Αίγυπτο, τη Ρώμη, το Βυζάντιο, τον ελληνισμό της μεταβυζαντινής περιόδου, αλλά και την αγγλοκρατούμενη Κύπρο.
Περιγραφή Το παρόν βιβλίο έχει ως σκοπό να συλλέξει πέντε μελέτες που αφορούν στην ιστορία του ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα του κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου, όπως αυτό εφαρμόστηκε σε διάφορες ιστορικές περιόδους του ευρύτερου ελληνισμού. Οι θεσμοί που επιλέχθηκαν για μελέτη είναι διαφορετικής φύσης, όπως και οι περιοχές στις οποίες γίνεται αναφορά, εφόσον σκοπός του παρόντος πονήματος δεν είναι να εξετάσει με ολοκληρωμένο τρόπο την εξέλιξη ενός θεσμού σε μια συγκεκριμένη περιοχή από την αρχαιότητα ως σήμερα, όσο ν α αναλύσει με δειγματοληπτικό τρόπο ορισμένα στοιχεία που αφορούν στην ιστορία του ιδιωτικού δικαίου του ελληνισμού από την ελληνιστική Αίγυπτο, τη Ρώμη, το Βυζάντιο, τον ελληνισμό της μεταβυζαντινής περιόδου, αλλά και την αγγλοκρατούμενη Κύπρο.
Είδος
Δίκαιο
Δικαστικά
Έτος Έκδοσης 2007
Γλώσσα Πρωτοτύπου
Ελληνικά
Γλώσσα
Ελληνικά
Ηλικία
Ενηλίκων
ISBN 978-996-367-603-3
Τύπος Αρχείου Adobe DRM protected
pdf