Νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική. Από τον Διαφωτισμό έως σήμερα.

Email
Τιμή
Τιμή πώλησης21,99 €
Συλλογικό
Εκδότης: Σοκόλη Εκδόσεις
Τα Πρακτικά της ΙΓ΄ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης με τίτλο «Νεοελληνική Λογοτεχνία και κριτική από τον Διαφωτισμό έως σήμερα» (Θεσσαλονίκη, 3-6 Νοεμβρίου 2011) που περιλαμβάνουν είκοσι μία συνεδρίες στο πλαίσιο των οποίων διασταυρώνονται επιστημονικοί λόγοι από τη σκοπιά της νεοελληνικής φιλολογίας, της ιστορίας, της συγκριτικής φιλολογίας, αναδεικνύοντας ζητήματα γραμματολογίας και κοινωνιολογίας της λογοτεχνίας, σχέσεών της με άλλες τέχνες και μορφές λόγου ή εκφάνσεις του βίου, διερευνήσεις ταυτοτήτων, ηθικής και πολιτικής της γραφής, διακειμενικές προσεγγίσεις, θέματα πρόσληψης, καθώς και ιστορίας και ποιητικής των γραμματολογικών ειδών. Πολλές από τις εργασίες του τόμου καταθέτουν τα πορίσματα μιας αρχειακής έρευνας, άλλες πάλι εκκινούν από θεωρητικές αφετηρίες και ανανεώνουν με νέες ερμηνείες τις συνομιλίες με τα υπό εξέταση λογοτεχνικά κείμενα ή επιχειρούν συνδυασμούς ιστορικών/γραμματολογικών προσεγγίσεων με θεωρητικές προτάσεις.
ISBN 978-960-556-040-9
Τύπος Αρχείου Adobe DRM protected
PDF
Έτος Έκδοσης 2014
Γλώσσα Πρωτοτύπου
Ελληνικά
Γλώσσα
Ελληνικά
Ηλικία
Ενηλίκων
Αριθμός Σελίδων 508