Ανθρωπολογικές και Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις της Υγείας

Email
Τιμή
Τιμή πώλησης22,00 €
Σπυριδάκης Μάνος
Εκδότης: Ι. Σιδέρης Εκδόσεις
Μολονότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει στην Ελλάδα σημαντικά βήματα
αναγνώρισης της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας της υγείας ως
επιστημονικών κλάδων, η συνομιλία μεταξύ των δύο είναι περιορισμένη ενώ
σπανίζουν οι κοινές τους εκδηλώσεις. Αυτό συμβαίνει παρά το ότι η
κοινωνιολογία και η ανθρωπολογία όλο και περισσότερο συγκλίνουν
καλύπτοντας κοινά πεδία ενδιαφέροντος. Αντί όμως το ερευνητικό έργο της
μίας να εμπλουτίζεται από αυτό της άλλης μέσω μίας διεπιστημονικής
προσέγγισης, η ερευνητική δραστηριότητα λαμβάνει χώρα ωσάν οι δύο αυτές
επιστήμες να είναι διακριτές και περιχαρακωμένες στα όριά τους. Παρόλα
αυτά, η τάση τα εν λόγω όρια να καθίστανται όλο και περισσότερο
δυσδιάκριτα, ενδυναμώνεται. Σε αυτό συνέβαλε η διατύπωση των
μεταδομικών, μετανεωτερικών και φεμινιστικών θεωριών για το σώμα, οι
οποίες αμφισβήτησαν την "επιστημονικότητα", την "αντικειμενικότητα" και
την "πολιτική ουδετερότητα" της βιοϊατρικής γνώσης. Οι εξελίξεις αυτές
στο θεωρητικό και επιστημολογικό πεδίο ευνοούν τα εγχειρήματα
διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ενσωματώνοντας στοιχεία από διαφορετικές
κατευθύνσεις. Ο παρών τόμος επιχειρεί να συμβάλλει προς την κατεύθυνση
αυτή, περιλαμβάνοντας κείμενα ανθρωπολόγων, κοινωνιολόγων καθώς και
άλλων επιστημόνων που ασχολούνται με την υγεία, προσεγγίζοντας
διαφορετικές πτυχές του πεδίου.

Περιλαμβάνονται τα κείμενα:

- Χαράλαμπος Οικονόμου - Μάνος Σπυριδάκης, "Υγεία και κοινωνία: Η ανθρωπολογική και κοινωνιολογική οπτική"
- Σωτήρης Δημητρίου, "Η βιοκοινωνική υπόσταση του ανθρώπου"
-
Γεώργιος Αλεξιάς, "Κοινωνία και γενετική: ο γενετικός επικαθορισμός της
υγείας και της ασθένειας και ο ρόλος της κοινωνιολογίας"
- Αναστασία Ζήση, "Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και ψυχική υγεία: η ψυχοκοινωνική εξήγηση"
-
Κατερίνα Παπαϊωάννου - Μάνος Σπυριδάκης, "Αποασυλοποίηση και
ψυχιατρική: μία διαμφισβητουμενη σχέση. Η περίπτωση του Δρομοκαϊτείου"
- Γεωργία Αηλάκη - Γεώργιος Αλεξιάς, "'Πλαστικά' σώματα και μορφές σω
Περιγραφή Μολονότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει στην Ελλάδα σημαντικά βήματα αναγνώρισης της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας της υγείας ως επιστημονικών κλάδων, η συνομιλία μεταξύ των δύο είναι περιορισμένη ενώ σπανίζουν οι κοινές τους εκδηλώσεις. Αυτό συμβαίνει παρά το ότι η κοινωνιολογία και η ανθρωπολογία όλο και περισσότερο συγκλίνουν καλύπτοντας κοινά πεδία ενδιαφέροντος. Αντί όμως το ερευνητικό έργο της μίας να εμπλουτίζεται από αυτό της άλλης μέσω μίας διεπιστημονικής προσέγγισης, η ερευνητική δραστηριότητα λαμβάνει χώρα ωσάν οι δύο αυτές επιστήμες να είναι διακριτές και περιχαρακωμένες στα όριά τους. Παρόλα αυτά, η τάση τα εν λόγω όρια να καθίστανται όλο και περισσότερο δυσδιάκριτα, ενδυναμώνεται. Σε αυτό συνέβαλε η διατύπωση των μεταδομικών, μετανεωτερικών και φεμινιστικών θεωριών για το σώμα, οι οποίες αμφισβήτησαν την "επιστημονικότητα", την "αντικειμενικότητα" και την "πολιτική ουδετερότητα" της βιοϊατρικής γνώσης. Οι εξελίξεις αυτές στο θεωρητικό και επιστημολογικό πεδίο ευνοούν τα εγχειρήματα διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ενσωματώνοντας στοιχεία από διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο παρών τόμος επιχειρεί να συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή, περιλαμβάνοντας κείμενα ανθρωπολόγων, κοινωνιολόγων καθώς και άλλων επιστημόνων που ασχολούνται με την υγεία, προσεγγίζοντας διαφορετικές πτυχές του πεδίου.

Περιλαμβάνονται τα κείμενα:

- Χαράλαμπος Οικονόμου - Μάνος Σπυριδάκης, "Υγεία και κοινωνία: Η ανθρωπολογική και κοινωνιολογική οπτική"
- Σωτήρης Δημητρίου, "Η βιοκοινωνική υπόσταση του ανθρώπου"
- Γεώργιος Αλεξιάς, "Κοινωνία και γενετική: ο γενετικός επικαθορισμός της υγείας και της ασθένειας και ο ρόλος της κοινωνιολογίας"
- Αναστασία Ζήση, "Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και ψυχική υγεία: η ψυχοκοινωνική εξήγηση"
- Κατερίνα Παπαϊωάννου - Μάνος Σπυριδάκης, "Αποασυλοποίηση και ψυχιατρική: μία διαμφισβητουμενη σχέση. Η περίπτωση του Δρομοκαϊτείου"
- Γεωργία Αηλάκη - Γεώργιος Αλεξιάς, "'Πλαστικά' σώματα και μορφές σω
Είδος
Ιατρικά
Έτος Έκδοσης 2012
Γλώσσα Πρωτοτύπου
Ελληνικά
Γλώσσα
Ελληνικά
Ηλικία
Ενηλίκων
ISBN 978-960-08-0588-8
Τύπος Αρχείου Adobe DRM protected
pdf
Αριθμός Σελίδων 536
536