Εγχειρίδιο Παραγωγής Γραπτού Λόγου στο Δημοτικό

Email
Τιμή
Τιμή πώλησης7,49 €
Παπαδημητρίου Παναγιώτα
Εκδότης: uPublish Εκδόσεις
Πρόκειται για μια διδακτική πρόταση, η οποία στηρίζεται σε τριετές ερευνητικό πρόγραμμα και έχει στόχο να οδηγηθούν οι μαθητές στην κατάκτηση βασικών στρατηγικών για τη συγγραφή κειμένων.

Δόθηκε βαρύτητα σε στοιχεία δομής, περιεχομένου, γραμματικής και συντακτικού σε επίπεδο κειμένου. Η υιοθέτηση του μοντέλου αυτού, καθώς είναι οργανωμένο σε εύχρηστα βήματα και δεν είναι αποσπασματικό, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ θετικά αποτελέσματα στην αναγνώριση, κατανόηση και συγγραφή κειμένων από τους μαθητές, τομέας στον οποίο υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες.

Μέσα από μια διαδικασία πέντε σταδίων που αναλύονται στο παρόν εγχειρίδιο οι μαθητές εξοικειώνονται με τα είδη κειμένων, τα αναγνωρίζουν, τα παράγουν, τα επαναδιατυπώνουν και τα αξιολογούν μέσα στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού.
Περιγραφή

Πρόκειται για μια διδακτική πρόταση, η οποία στηρίζεται σε τριετές ερευνητικό πρόγραμμα και έχει στόχο να οδηγηθούν οι μαθητές στην κατάκτηση βασικών στρατηγικών για τη συγγραφή κειμένων. Δόθηκε βαρύτητα σε στοιχεία δομής, περιεχομένου, γραμματικής και συντακτικού σε επίπεδο κειμένου. Η υιοθέτηση του μοντέλου αυτού, καθώς είναι οργανωμένο σε εύχρηστα βήματα και δεν είναι αποσπασματικό, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ θετικά αποτελέσματα στην αναγνώριση, κατανόηση και συγγραφή κειμένων από τους μαθητές, τομέας στον οποίο υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες. Μέσα από μια διαδικασία πέντε σταδίων που αναλύονται στο παρόν εγχειρίδιο οι μαθητές εξοικειώνονται με τα είδη κειμένων, τα αναγνωρίζουν, τα παράγουν, τα επαναδιατυπώνουν και τα αξιολογούν μέσα στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού.

ISBN 978 618 82344 1 3
Τύπος Αρχείου Adobe DRM protected
PDF
Έτος Έκδοσης 2016
Γλώσσα Πρωτοτύπου
Ελληνικά
Γλώσσα
Ελληνικά
Ηλικία
Ενηλίκων
Αριθμός Σελίδων 50