Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών

Email
Τιμή
Τιμή πώλησης65,00 €
Dan R.
Εκδότης: Κριτική Εκδόσεις
Οι συγγραφείς, με μακρά διδακτική εμπειρία στο πεδίο, παρουσιάζουν τις βασικές έννοιες και τεχνικές της διοίκησης λειτουργιών, καλύπτοντας ζητήματα, όπως η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), η διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων, η οργανωσιακή κουλτούρα, οι στρατηγικές και τακτικές αποφάσεις, εστιάζοντας τόσο στις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων όσο και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται: Μαθησιακοί στόχοι στην αρχή κάθε κεφαλαίου, εξάσκηση στο διαδίκτυο, βασικοί όροι και σύνοψη κεφαλαίων, μελέτες περίπτωσης, σύνδεση με την εφοδιαστική αλυσίδα και με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, παρουσίαση της διοίκησης λειτουργιών στο σύνολο της επιχείρησης.
Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια, σημαντικές εξελίξεις, όπως ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, το ηλεκτρονικό επιχειρείν, το διαδίκτυο και οι τεχνολογικές εξελίξεις, έχουν διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον που επιβάλλει στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν εγκαταλείποντας τις παραδοσιακές πρακτικές. Η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια των οργανισμών να πετύχουν σε αυτό το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς συνδέεται με τη λειτουργία κάθε τμήματος μιας επιχείρησης. Οι συγγραφείς, με μακρά διδακτική εμπειρία στο πεδίο, παρουσιάζουν τις βασικές έννοιες και τεχνικές της διοίκησης λειτουργιών, καλύπτοντας ζητήματα, όπως η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), η διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων, η οργανωσιακή κουλτούρα, οι στρατηγικές και τακτικές αποφάσεις, εστιάζοντας τόσο στις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων όσο και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Βασικοί τους στόχοι είναι να εφοδιάσουν τον αναγνώστη με τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή στη διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών και να συμβάλλουν στην πλήρη κατανόησή τους, αλλά και να καταστήσουν σαφείς την αναγκαιότητα και την καθολικότητα της διοίκησης λειτουργιών, δίνοντας κίνητρα για περαιτέρω εμβάθυνση. Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται: • Μαθησιακοί στόχοι στην αρχή κάθε κεφαλαίου. • Εξάσκηση στο διαδίκτυο. • Βασικοί όροι και σύνοψη κεφαλαίων. • Μελέτες περίπτωσης. • Σύνδεση με την εφοδιαστική αλυσίδα και με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. • Παρουσίαση της διοίκησης λειτουργιών στο σύνολο της επιχείρησης.

ISBN 978-960-586-166-7
Τύπος Αρχείου Adobe DRM protected
ePub
Έτος Έκδοσης 2016
Γλώσσα Πρωτοτύπου
Μεταφρασμένα
Γλώσσα
Ελληνικά
Ηλικία
Ενηλίκων