Ειδικά θέματα μικροοικονομικής θεωρίας

Email
Τιμή
Τιμή πώλησης13,99 €
Εκδότης: Κριτική Εκδόσεις
Σκοπός του βιβλίου είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της γενικής ισορροπίας στις αγορές των αγαθών και υπηρεσιών μιας οικονομίας, η οποία λειτουργεί σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού. Χρησιμοποιώντας ένα απλό υπόδειγμα ανταλλαγής, ο συγγραφέας παρουσιάζει πώς η ύπαρξη τέλειου ανταγωνισμού οδηγεί στην αποτελεσματική προσφορά και κατανομή των παραγωγικών συντελεστών μεταξύ των εναλλακτικών τους χρήσεων, καθώς και στην αποτελεσματική διανομή των αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των μελών μιας οικονομίας. Τονίζει επίσης πως ο μηχανισμός των τιμών, μέσω της ύπαρξης τέλειου ανταγωνισμού στις αγορές των εισροών και των εκροών, διασφαλίζει την αποτελεσματική κατά Pareto ισορροπία στην οικονομία.
Επιπλέον, αναλύονται οι δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το σύστημα της ελεύθερης αγοράς δεν επιτυγχάνει την αποτελεσματική κατά Pareto ισορροπία. Στη συνέχεια παρουσιάζεται πώς η κατανάλωση μη-ανταγωνιστικών αγαθών (δημόσια αγαθά) επηρεάζει την αποτελεσματική προσφορά των αγαθών και υπηρεσιών και αναλύονται οι εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης και παροχής τους σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού.
Το βιβλίο ολοκληρώνεται δικαιολογώντας την κρατική παρέμβαση στο σύστημα της ελεύθερης αγοράς, προκειμένου η οικονομία να επιτύχει την αποτελεσματική γενική ισορροπία. Η έννοια της κοινωνικής ευημερίας και τα κριτήρια κοινωνικής επιλογής και κατανομής της μεταξύ των μελών μιας οικονομίας παρουσιάζονται αναλυτικά, εισάγοντας τη συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας, καθώς και των εναλλακτικών θεωρητικών της προσεγγίσεων. Τέλος, παρουσιάζεται η μεταβολή της γενικής ισορροπίας σε καθεστώς αβεβαιότητας ή ύπαρξης ατελών αγορών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγονται.
ISBN 978-960-586-193-3
Τύπος Αρχείου Adobe DRM protected
ePub
Έτος Έκδοσης 2016
Γλώσσα Πρωτοτύπου
Ελληνικά
Αριθμός Σελίδων 561
Γλώσσα
Ελληνικά
Ηλικία
Ενηλίκων