Ηθική και εκπαίδευση: Διλήμματα και προοπτικές

Email
Τιμή
Τιμή πώλησης14,99 €
Συλλογικό Έργο
Εκδότης: Κριτική Εκδόσεις
Η εκπαίδευση δεν θα έπρεπε να ταυτίζεται αποκλειστικά με την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Το σχολείο θα έπρεπε να επιτελεί και έναν άλλο ρόλο: αυτόν της ηθικής αγωγής.

Επιπλέον, η έξαρση της βίας, οι κοινωνικές διακρίσεις, αλλά και οι πολιτικές εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο μας υποχρεώνουν να επαναθεωρήσουμε την ηθική κρίση της εποχής και τις επιπτώσεις της στο χώρο της εκπαίδευσης.

Ο συλλογικός αυτός τόμος, λοιπόν, αποτελεί μια απόπειρα εμπλουτισμού του διαλόγου πάνω στο ζήτημα της ηθικής αγωγής στην εκπαίδευση. Επισημαίνει τις έντονες προκλήσεις και τις νέες προοπτικές που ανοίγονται από τα σύγχρονα ηθικά διλήμματα, και τα ζητήματα που προκύπτουν από τη ζεύξη της ηθικής με την εκπαίδευση.

Περιεχόμενα
Μέρος Πρώτο: Θεωρητικές διαστάσεις της ηθικής στην εκπαίδευση
1. "Φιλοσοφία, ηθική και εκπαίδευση", Μαριάννα Παπαστεφάνου
2. "Πολιτική και ηθική των συναισθημάτων και η εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη", Μιχαλίνος Ζεμπύλας
3. "Παιδεία, εκπαίδευση, ηθική της χειραφέτησης και δημοκρατική πολιτειότητα", Αλέξιος Πέτρου
4. "Ηθικά διλήμματα στον κυβερνοχώρο: Ασύμμετρη ελευθερία και το αίτημα θεμελίωσης μιας παιδαγωγικής της ηθικής υπευθυνότητας", Γιώργος Ι. Τσιαντής
5. "Why Should an Educator be Sincere?", Anh Tuan Nuyen

Μέρος Δεύτερο: Εφαρμοσμένη ηθική και εκπαίδευση
6. "Μαθαίνοντας τα παιδιά να είναι ηθικά", Δημήτρης Πνευματικός
7. "Ηθική ανάπτυξη στο νηπιαγωγείο και αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές", Νικολέττα Χριστοδούλου - Γκλιάου
8. "Προοπτικές και ηθικοί προβληματισμοί για την εφαρμογή πολιτικής «ίσων ευκαιριών» σε άτομα με και χωρίς ειδικές ανάγκες", Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου & Παναγιώτης Πέρρος
9. "Η Περιβαλλοντική Ηθική στο νηπιαγωγείο", Λουκία Λιθοξοΐδου, Αναστασία Δημητρίου & Αλέξανδρος Γεωργόπουλος
10. "Αναλυτικά προγράμματα και ηθική εκπαίδευση; Μια μετανεωτερική πρόκληση", Μαρία Σακελλαρίου.
Περιγραφή

Ο συλλογικός αυτός τόμος συνιστά μια απόπειρα εμπλουτισμού της συζήτησης πάνω σε ζητήματα ηθικής αγωγής στην εκπαίδευση. Απευθύνεται στους σπουδαστές των Επιστημών Αγωγής και των Παιδαγωγικών Τμημάτων, στους επαγγελματίες της αγωγής, στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς. Η σύζευξη ηθικής και εκπαίδευσης ̶ή καλύτερα ηθικής και παιδείας̶ βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αρκετών φιλοσόφων από τα αρχαία χρόνια. Υπό το πρίσμα αυτό έχουν ήδη γραφτεί αρκετά βιβλία και άρθρα για τη σχέση της ηθικής με τις επιστήμες της αγωγής.Στον τόμο επισημαίνονται οι έντονες προκλήσεις και οι νέες προοπτικές που ανοίγονται από τα σύγχρονα ηθικά διλήμματα, καθώς επίσης και επαναπροσδιορισμένες συγκλίσεις και αποκλίσεις γύρω από τη ζεύξη της ηθικής με την εκπαίδευση. Η έξαρση της βίας και του εγκλήματος, οι κοινωνικές διακρίσεις, αλλά και οι πολιτικές εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο μας υποχρεώνουν να επαναθεωρήσουμε την ηθική κρίση της εποχής και τις επιπτώσεις της στο χώρο της εκπαίδευσης. Ο τόμος αυτός αναδεικνύει μια πολυπρισματική προσέγγιση, που μπορεί να συμβάλει τόσο στην επίλυση των ηθικών διλημμάτων που προκύπτουν κατά την εκπαιδευτική πρακτική όσο και στην άμβλυνση της ηθικής κρίσης της εποχής.

ISBN 978-960-218-849-1
Τύπος Αρχείου Adobe DRM protected
ePub
Έτος Έκδοσης 2017
Γλώσσα Πρωτοτύπου
Ελληνικά
Γλώσσα
Ελληνικά
Ηλικία
Ενηλίκων