Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου - Κριτήρια αξιολόγησης (e-book / pdf)

Email
Τιμή
Τιμή πώλησης4,49 €
Τουλούπη Αναστασία
Εκδότης: Πατάκη Εκδόσεις
Η καθιέρωση της συνεξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας όχι μόνο στο Γυμνάσιο αλλά και στο Λύκειο καθιστά ακόμα πιο αναγκαία τη συστηματική προετοιμασία των μαθητών και των μαθητριών, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν και λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά κείμενα αλλά και να συντάσσουν δικά τους κείμενα σε συνάρτηση με τα κείμενα αναφοράς. Το βιβλίο αυτό μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά σε αυτούς τους στόχους.

Περιέχει:

- 8 Κριτήρια αξιολόγησης στη Νεοελληνική Γλώσσα (1 για κάθε θεματική ενότητα του σχολικού βιβλίου).

- 3 Κριτήρια ανακεφαλαιωτικής αξιολόγησης στη Νεοελληνική Γλώσσα.

- 3 Κριτήρια ανακεφαλαιωτικής αξιολόγησης στη Νεοελληνική Λογοτεχνία.

- Αναλυτικές απαντήσεις.
Περιγραφή

Η καθιέρωση της συνεξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας όχι μόνο στο Γυμνάσιο αλλά και στο Λύκειο καθιστά ακόμα πιο αναγκαία τη συστηματική προετοιμασία των μαθητών και των μαθητριών, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν και λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά κείμενα αλλά και να συντάσσουν δικά τους κείμενα σε συνάρτηση με τα κείμενα αναφοράς. Το βιβλίο αυτό μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά σε αυτούς τους στόχους.

Περιέχει:

- 8 Κριτήρια αξιολόγησης στη Νεοελληνική Γλώσσα (1 για κάθε θεματική ενότητα του σχολικού βιβλίου).

- 3 Κριτήρια ανακεφαλαιωτικής αξιολόγησης στη Νεοελληνική Γλώσσα.

- 3 Κριτήρια ανακεφαλαιωτικής αξιολόγησης στη Νεοελληνική Λογοτεχνία.

- Αναλυτικές απαντήσεις.

Έτος Έκδοσης 2018
Γλώσσα
Ελληνικά
ISBN 978-960-16-8209-9
Τύπος Αρχείου
PDF
Αριθμός Σελίδων 80