Θρησκευτικά Β΄ Γυμνασίου - Φάκελος Μαθητή (e-book / pdf)

Email
Τιμή
Ι. Γεώργιος
Εκδότης: Πατάκη Εκδόσεις
Το παρόν ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς. Aποτελεί ένα οδηγό για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών Β΄ Γυμνασίου με βάση τον Φάκελο

Μαθήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το παρόν βοήθημα δεν κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή.

Στο παρόν ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) η επιμέλεια και η σελιδοποίηση του κειμένου έγινε μόνο από τους συγγραφείς. Δείτε το αναρτημένο δείγμα.
Περιγραφή

Το παρόν ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς. Aποτελεί ένα οδηγό για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών Β΄ Γυμνασίου με βάση τον Φάκελο

Μαθήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το παρόν βοήθημα δεν κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή.

Στο παρόν ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) η επιμέλεια και η σελιδοποίηση του κειμένου έγινε μόνο από τους συγγραφείς. Δείτε το αναρτημένο δείγμα.

Έτος Έκδοσης 2018
Γλώσσα
Ελληνικά
ISBN 978-960-16-8207-5
Τύπος Αρχείου
PDF